شماره تماس : 08 - 04134329806

درباره شرکت حمل و نقل عسل ترابر آذربایجان

شرکت عسل ترابر آذربایجان در تاریخ 1395/01/17 تحت شماره 1344 به ثبت رسیده است و هدف اصلی آن حمل محصولات گروه صنایع غذایی شیرین عسل به تمامی نقاط کشور و سایر نقاط جهان می باشد